Skip to main content

Overte si svoje znalosti o jazykoch

Zaujímajú vás jazyky a všetko, čo s nimi súvisí? Overte si svoje znalosti! Odpovedzte správne aspoň na 7 otázok a získajte odmenu! 

1. 
Ktorý z týchto jazykov nepatrí medzi románske jazyky?

2. 
V akom jazyku „grazie“ znamená „ďakujem“?

3. 
Ako sa volá prajazyk, z ktorého pochádza väčšina moderných európskych jazykov?

4. 
Ktorý z nasledujúcich jazykov nie je slovanský?

5. 
Ktorý z nasledujúcich jazykov je príbuzný maďarčine?

6. 
Ktorý z nasledujúcich jazykov nemá abecedu, ale systém písania?

7. 
Ktoré číslo je najbližšie k počtu jazykov, ktoré existujú v súčasnosti?

8. 
Ktorý z nasledujúcich jazykov je vymyslený?

9. 
V ktorom z týchto jazykov nie sú žiadne členy?

10. 
Čo znamená latinská predpona „post“?