Skip to main content

Ověřte si své znalosti o jazycích

Zajímají vás jazyky a vše, co s nimi souvisí? Ověřte si své znalosti! Odpovězte správně alespoň na 7 otázek a získejte odměnu!

1. 
Který z těchto jazyků nepatří mezi románské jazyky?

2. 
V jakém jazyce znamená "grazie" "děkuji"?

3. 
Z jakého jazyka je odvozena většina evropských jazyků?

4. 
Který z následujících jazyků nepatří mezi slovanské jazyky?

5. 
Který z následujících jazyků je příbuzný maďarštině?

6. 
Který z následujících jazyků nemá abecedu, ale systém psaní?

7. 
Které číslo je nejblíže počtu dnes existujících jazyků?

8. 
Care din următoarele limbi este una ficțională?

9. 
Který z těchto jazyků nemá předložky?

10. 
Co znamená latinské slovo "post"?